Seznam věcí na lůžko dlouhodobého pobytu

Aktualizováno: úterý 8. červenec 2014

 

Seznam nezbytných osobních věcí klienta při přijetí:

  • Průkaz zdravotní pojišťovny, občanský průkaz, dohoda o event. zasílání důchodů, adresy a telefonní čísla příbuzných.
  • Léky, které užíváte pravidelně či dlouhodobě (na krevní tlak, dýchání, srdce, diabetické léky, inzulín, léky na spaní, psychiatrické léky apod.).
  • Jednorázové pomůcky pro inkontinentní klienty (pleny, podložky).
  • Kompenzační pomůcky (hůlka, chodítko, vozík, WC křeslo apod. - pokud toto používá i doma).
  • Ošacení: noční košile (pyžamo), župan, propínací svetr (mikinu), spodní prádlo, oděv na rehabilitaci, vhodné domácí oblečení (trička, tepláky apod.), pevnou domácí obuv.
  • Hygienické potřeby (na měsíc): toaletní papír (4 ks), mýdlo tekuté, šampon, potřeby na čištění chrupu (i umělého), hřeben, ručníky, žínky, kapesníky.
  • Muži: holení!


Přílohy – nutné doložit nejpozději v den nástupu do zařízení:

  • Kopie posledního důchodového výměru.
  • Kopie rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči.
  • Kopie rozhodnutí soudu o omezení/zbavení svéprávnosti a listina o ustanovení opatrovníkem.

 

V zájmu našich klientů je hotovost vyšší než 200,- Kč uložena na samostatném bankovním účtu. Veškeré cennosti (předměty ze žlutého kovu, vkladní knížky apod.) jsou uloženy v bezpečnostní schránce České spořitelny, a.s.

Výplatu důchodů a předání cenností provádí pověřený pracovník dle vnitřního předpisu BH - Nemocnice Vimperk a.s., který vede řádnou evidenci v pokladní knize a na osobních kartách klientů.