Sociální lůžka

BH-Nemocnice Vimperk, a.s. poskytuje dle § 52 zákona č.108/2006 Sb., pobytové sociální služby ve zdravotnickém zařízení  - sociální lůžka

 

Poslání:

Posláním sociálních služeb BH-Nemocnice Vimperk, a.s. je poskytovat sociální  služby uživatelům, kteří z důvodu nemoci, zdravotního stavu, věku a situace nemohou být ve svém přirozeném prostředí a potřebují pravidelnou pomoc při zajištění životních potřeb. Umožnit aktivní a důstojný život z našem zařízení, a to formou poskytování individuálních služeb, podporující jejich schopnosti, aktivizující a začleňující je do společnosti.

 
Smyslem služby je zachovávat lidskou důstojnost, vycházet z individuálně určených potřeb klienta, působit na uživatele aktivně, podporovat rozvoj jeho samostatnosti a motivovat uživatele k činnostem, které nevedou k sociálními vyloučení a posilují ho v  sociálním začleňování. Zajistit uživatelům důstojné prostředí a zacházení, zajištění biologických, psychických, sociálních i duchovních potřeb.

 

kapacita: 22 registrovaných lůžek 

místo poskytování: hlavní budova BH-Nemocnice Vimperk a.s.

provozní doba: nepřetržitě

 

Zájemce o sociální službu může získat potřebné informace:   8:00 - 15:00 hod

Bc. Iva Doulová, 736 670 621

Bc. Jana Hanzlíčková, DiS 775 859 310

kancelář : 388 400 145

● osobně v BH-Nemocnici Vimperk a.s., Pivovarská 158, 38501 Vimperk, 3. patro

● e-mailem:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,

● požádat zdravotně sociálního pracovníka o zaslání informací poštou

 

Jednání se zájemcem o službu

● na základě řádně vyplněné žádosti s dotazníkem

● přednostně umisťováni klienti LDN BH-Nemocnice Vimperk a.s.

● žádost o poskytnutí sociální služby Sociální_lůžko ve zdravotnickém zařízení včetně dotazníku dle § 52 z. č. 108/2006 Sb.

 

Způsob uzavírání smluv

● uživateli je obsah smlouvy řádně a srozumitelně vysvětlen vzhledem k jeho věku a schopnostem

● smlouvu uzavírají zájemce o službu osobně, popř. zákonný zástupce a stanovený zástupce zařízení pověřený a odpovědný za uzavírání smluv

 

Popis služby

Tato služba je poskytována uživateli na dobu přechodnou osobám, které již nevyžadují lůžkovou péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení lůžkové péče do doby než je jim je: 

 ● zabezpečena pomoc osobou  blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo

 ● zajištěno poskytovávání terénních  či ambulantních sociálních služeb nebo

 ● zajištěna pobytová sociální služba v zařízení sociálních služeb

 

  

BH-Nemocnice Vimperk, a.s. poskytuje v rámci této služby:


● poskytnutí ubytování
●  poskytnutí stravy
●  pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
●  pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
●  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
●  sociálně terapeutické činnosti
●  výchovné, vzdělávací a   aktivizační činnosti
●  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Do poskytovaných služeb nejsou zahrnuty: doplatky za léky, doplatky za inkontinentní pomůcky, doplatky za zdravotnický materiál, kompenzační pomůcky plně nehrazené zdravotní pojišťovnou, hygienické potřeby.

 

Cíle služby

Pomáháme uživateli vyřešit jeho nepříznivou zdravotní a sociální situaci s maximálním přihlédnutím k jeho přáním, potřebám a schopnostem. Snažíme se minimalizovat pobyt uživatele v zařízení a o návrat do přirozeného prostředí. V případě, že není možný návrat uživatele do jeho přirozeného prostředí usilujeme o vytvoření domácího prostředí. Cílem služby je zabránit sociálnímu vyloučení uživatele. Takovouto cílenou službou   zajišťujeme   podporu   co největší soběstačnosti svým uživatelům, jejich aktivizaci a zároveň jim dodáváme jistotu. 

Cílová skupina

● dospělé osoby straší 19-ti let

● osoby s chronickým onemocněním

● osoby se zdravotním postižením

● osoby s mentálním postižením

● osoby s tělesným postižením

● osoby se sluchovým postižením

● osoby se zrakovým postižením

● osoby s kombinovaným postižení

● osoby, kteří potřebují částečnou nebo úplnou podporu jiné osoby při zajištění základních životních potřeb

● senioři

 

Podmínky odmítnutí žádosti

● osoby jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení     

● lidé, kteří hrubě porušují pravidla soužití

● osoby s akutním infekčním onemocněním

● osoby, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití                                          

● osoby, které nevyžadují pomoc jiné fyzické osoby

● osoby, které jsou závislé na návykových látkách (toxikomanie)

● žadatel nespadá do cílové skupiny

● zařízení neposkytuje služby o které osoba žádá

Služba je poskytována na dvou samostatných odděleních.  Prostředí  je bezbariérové.

 

Soukromé prostory :

Pokoje jsou vybaveny polohovacími postelemi a nábytkem (skříně, noční stolek, stůl, křeslo, židle), některé televizemi. Podle potřeb uživatele může být pokoj vybaven WC křeslem, servírovacím stolkem, křeslem, stoličkou pod nohy a dalšími pomůckami sebeobsluhy (madla, hrazda) Další zařízení pokoje a výzdoba je možná na základě dohody a přání uživatele, podle možností a rozměrů pokoje a po domluvě se spolubydlícím – obrazy na stěnu, vlastní přehoz na postel, vlastní povlečení, záclony, závěsy. Zaměstnanci zařízení respektují soukromí všech uživatelů.

2. patro

 • 1x jednolůžkový pokoj bez WC
 • 2x dvoulůžkový pokoj bez WC
 • 1x třílůžkový pokoj s WC
 • 1x třílůžkový pokoj s WC a sprchovým koutem
 • 4x třílůžkový pokoj bez WC

1. patro

 • 2x třílůžkový pokoj s WC a sprchovým koutem
 • 7x třílůžkový pokoj bez WC
 • 3x  jednolůžkový pokoj bez WC

 

Společné prostory

 • výzdoba a vybavení odpovídá věkové skupině uživatelů a charakteru služeb a potřebám uživatelů
 • aktivizační dílna, knihovna
 • jídelna, kuchyňka
 •  WC, centrální koupelna s vanou
 • chodby
 • altány
 • park (zahrada)

Strava je připravována v centrální kuchyni v rozsahu 5 jídel denně.

Zdravotní    péči zajišťují lékaři, zdravotní sestry, fyzioterapeuti. Přímou péči o uživatele zajištují školení pečovatelé a pečovatelky.

Uživatelům nabízíme různé aktivity, mohou navštěvovat ergoterapeutickou dílnu, kde se věnují různým činnostem, které aktivizují jejich schopnosti (trénink paměti, čtení apod.). Podporujeme obyvatele v tom, aby se i v našem zařízení věnovali nadále svým zálibám, kterým se věnovali doma (ruční práce, apod.) Pro klienty připravujeme různé kulturní akce. Uživatelé  mohou chodit na procházky, jezdit na propustky s rodinou.

Poskytujeme uživatelům v případě potřeby sociální pomoc, radu ve smyslu obhajoby vlastních práv. Umožníme klientům zařídit si důležité záležitosti i mimo zařízení Pozornost je věnována individuálním rozhovorům, aktivnímu naslouchání.  Podporujeme    a    udržujeme kontakty uživatele  s  rodinou. Vedeme   uživatele  služby k samostatnosti, k rozvíjení a využívaní vlastních schopností při sebeobsluze. Dle individuálních potřeb uživatelům nakoupíme.

Duchovní službu poskytuje kněz nebo jáhen, kteří na požádání navštěvují zařízení.

Poskytované fakultativní služby:

● doprovod a čekání na uživatele dle požadavku – soukromá záležitost

● doprava osob a věcí dle přání uživatele

● zajištění nákupu

● pochůzky- pošta, banka, úřady

● telefonické hovory

● pedikúra  a kadeřnice

 

Ceník_služeb

Ceník_fakultativních_služeb