Domov seniorů Vimperk dle §49 Zákona č. 108/2006 Sb.

Aktualizováno: pátek 19. leden 2024

BH-Nemocnice Vimperk, a.s. poskytuje dle § 49 zákona č.108/2006 Sb., domov pro seniory

 

Poslání:

Posláním Domova je vytvořit příjemné, přátelské prostředí pro seniory, podpora individuálních přání, respekt a tolerance k druhému.

 

kapacita: 23 lůžek

místo poskytování: hlavní budova BH-Nemocnice Vimperk a.s.

provozní doba: nepřetržitě

 

Zájemce o sociální službu může získat potřebné informace:   8:00 - 15:00 hod

Bc. Iva Doulová, 736 670 621

Bc. Jana Hanzlíčková, DiS 775 859 310

kancelář : 388 400 145

● osobně v BH-Nemocnici Vimperk a.s., Pivovarská 158, 38501 Vimperk, 3. patro

● e-mailem:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,

● požádat zdravotně sociálního pracovníka o zaslání informací poštou

 

Jednání se zájemcem o službu

● na základě řádně vyplněné žádosti s dotazníkem

● na základě osobního jednání se zájemcem v místě jeho aktuálního pobytu

 

Způsob uzavírání smluv

● uživateli je obsah smlouvy řádně a srozumitelně vysvětlen vzhledem k jeho věku a schopnostem

● smlouvu uzavírají zájemce o službu osobně, popř. zákonný zástupce a stanovený zástupce zařízení pověřený a odpovědný za uzavírání smluv

 

Žádost o poskytnutí sociální služby DOMOV SENIORU VIMPERK včetně dotazníku  dle § 49 z. č. 108/2006 Sb

 

Popis služby

Tato služba je poskytována seniorům, kteří  pro svůj zdravotní stav a nesoběstačnost potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Smyslem činnosti sociální služby je intenzivní, ucelená rehabilitace a to jak zdravotní, tak i společenská a sociální, při které se klient učí, jak zvládat životní situace. Služba je poskytována na dobu neurčitou.

 

Cílová skupina

● senioři (nad 65 let)

Podmínky odmítnutí žádosti

● osoby jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení      

● lidé, kteří hrubě porušují pravidla soužití

● osoby s akutním infekčním onemocněním

● osoby, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití 

● osoby, které nevyžadují pomoc jiné fyzické osoby

● osoby, které jsou závislé na návykových látkách (toxikomanie)

● žadatel nespadá do cílové skupiny

● zařízení neposkytuje služby o které osoba žádá

  

BH-Nemocnice Vimperk, a.s. poskytuje v rámci této služby:

● poskytnutí ubytování
● poskytnutí stravy
● pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
● pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
● zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
● sociálně terapeutické činnosti
● výchovné, vzdělávací a   aktivizační činnosti
● pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Do poskytovaných služeb nejsou zahrnuty: doplatky za léky, doplatky za inkontinentní pomůcky, doplatky za zdravotnický materiál, kompenzační pomůcky plně nehrazené zdravotní pojišťovnou, hygienické potřeby.

 

Cíle služby

Cílem je podpora a udržení soběstačnosti a samostatnosti v dílčích oblastech běžného života, řešit  sociální situaci, životní návyky. Podporovat začlenění do společnosti a ochranu před sociálním vyloučením. Touto cílenou službou   zajišťujeme   podporu   co největší soběstačnosti svým uživatelům, jejich aktivizaci a zároveň jim dodáváme jistotu.

Služba je poskytována na  samostatném oddělení. Prostředí  je bezbariérové.

 

Soukromé prostory :

K dispozici jsou  dvoulůžkové  pokoje, jednolůžkové pokoje, 4 bezbariérové koupelny, WC.   Vybaveny jsou polohovacími postelemi a nábytkem (skříně, noční stolek, stůl, křeslo, židle), televizemi. Podle potřeb uživatele může být pokoj vybaven WC křeslem, servírovacím stolkem, křeslem, stoličkou pod nohy a dalšími pomůckami sebeobsluhy (madla, hrazda) Další zařízení pokoje a výzdoba je možná na základě dohody a přání uživatele, podle možností a rozměrů pokoje a po domluvě se spolubydlícím – obrazy na stěnu, vlastní přehoz na postel, vlastní povlečení, záclony, závěsy. Zaměstnanci zařízení respektují soukromí všech uživatelů.

 

Společné prostory

  • výzdoba a vybavení odpovídá věkové skupině uživatelů a charakteru služeb a potřebám uživatelů
  • aktivizační dílna, knihovna
  • jídelna, kuchyňka
  • centrální koupelna s vanou
  • chodby
  • altány
  • park (zahrada)

 

Strava je připravována v centrální kuchyni v rozsahu 5 jídel denně.

Zdravotní    péči zajišťují lékaři, zdravotní sestry, fyzioterapeuti. Přímou péči o uživatele zajištují školení pečovatelé a pečovatelky.

Uživatelům nabízíme různé aktivity, mohou navštěvovat ergoterapeutickou dílnu, kde se věnují různým činnostem, které aktivizují jejich schopnosti (trénink paměti, čtení apod.). Podporujeme obyvatele v tom, aby se i v našem zařízení věnovali nadále svým zálibám, kterým se věnovali doma (ruční práce, apod.) Pro klienty připravujeme různé kulturní akce. Uživatelé mohou chodit na procházky, jezdit na propustky s rodinou.

Poskytujeme uživatelům v případě potřeby sociální pomoc, radu ve smyslu obhajoby vlastních práv. Umožníme klientům zařídit si důležité záležitosti i mimo zařízení Pozornost je věnována individuálním rozhovorům, aktivnímu naslouchání.  Podporujeme    a    udržujeme kontakty uživatele s rodinou. Vedeme   uživatele služby k samostatnosti, k rozvíjení a využívaní vlastních schopností při sebeobsluze. Dle individuálních potřeb uživatelům nakoupíme.

Duchovní službu poskytuje kněz nebo jáhen, kteří na požádání navštěvují zařízení.

Poskytované fakultativní služby:

● doprovod a čekání na uživatele dle požadavku – soukromá záležitost

● doprava osob a věcí dle přání uživatele

● zajištění nákupu

● pochůzky- pošta, banka, úřady

● telefonické hovory

● pedikúra  a kadeřnice

 

 ceník :

ceník služeb

ceník fakultativních služeb