Pro pacienty a návštěvy

 

Návštěvní hodiny:

 • Návštěvní hodiny jsou denně od 14:00 do 17:00.
 • Ve vyjimečných případech je možno po domluvě s lékařem navštívit nemocného i mimo tuto dobu.

 

Nemocným nenoste:

 • Věci, které mohou být zdrojem infekce.
 • Obecně se nedoporučuje nosit pacientům velké množství syrového ovoce.

 

Potraviny a nápoje:

 • Pacientům je poskytována dieta, která je součástí léčby jejich nemoci.
 • Pokud hodláte nemocnému přinést nějaké jídlo nebo nápoje, je třeba se nejdříve domluvit s ošetřujícím lékařem.
 • Nevhodnou skladbou stravy můžete pacienta vážně poškodit.

 

Informace pro přijímané pacienty do zdravotní péče

 

Vezměte si s sebou:

 • Občanský průkaz.
 • Platný průkaz zdravotní pojišťovny.
 • Domácí obuv, ponožky.
 • Hygienické potřeby (zjm. mýdlo, pastu a kartáček na zuby, hřeben, toaletní papír, holicí potřeby).
 • Léky, které doma užíváte a zdravotnické prostředky.
 • Noční úbor, eventuelně župan (můžete mít vlastní).
 • Průkaz pracovní neschopnosti, pokud je již vystaven.
 • Před delším pobytem v nemocnici si zajistěte doručování svého důchodu.

 

Neberte si s sebou:

 • Neberte si věci, jejichž provozováním byste rušili ostatní pacienty.
 • Šperky, větší množství peněz a vkladní knížky.

 

Práva pacientů - etický kodex

 

1. Pacient má právo na ohleduplnost a odbornou zdravotní péči prováděnou s porozuměním kvalifikovanými pracovníky.

2. Pacient má právo znát jméno lékaře a dalších zdravotnických pracovníků, kteří ho ošetřují. Má právo žádat soukromí a služby přiměřené možnostem ústavu, jakož i možnost denně se stýkat se členy své rodiny či s přáteli. Omezení takového způsobu (tzv. kontinuálních) návštěv může být provedeno pouze ze závažných důvodů.

Číst dál...