Zdravotní výkony nehrazené ze zdravotního pojištění

Aktualizováno: čtvrtek 2. březen 2023

 

ZDRAVOTNÍ VÝKONY NEHRAZENÉ ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ -2020

Vyšetření za účelem vydání řidičského průkazu 100 Kč
Potravinářský průkaz 100 Kč
Potvrzení pro MŠ, SŠ, VŠ  80 Kč
Potvrzení přihlášky na letní, zimní tábory, rekreační a sport. akce 80 Kč
Vyhotovení zprávy o úrazu (pojistné události) 250 Kč
Sdělení o bolestném 300 Kč
   
Fotokopie zdrav. dokumentace A4 jednostranně 8 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace hospitalizovaného pacienta 367Kč
Potvrzení pro sociální služby ( průkaz ZP, ZTP, ZTP/P, omezení  pracovní schopnosti…)  315 Kč
Vyplnění žádosti do zařízení SS ( 2ks), do lázní
každý další ks 
300 Kč
+50 Kč
Vyjádření lékaře k žádosti do zařízení SS 275 Kč
   
Předoperační vyš. před výkony hrazenými klienty (plast. operace) 300 Kč
Laboratorní vyšetření na vlastní žádost   dle sazebníku
Očkování na vlastní žádost (klíšťata, hepatitida…)   50 Kč
Aplikace injekce na vlastní žádost  50 Kč
   
Denzitometrie 250 Kč
Ošetření laserem 50 Kč za návštěvu
CD záznam RTG k navazující péči 30 Kč
   
Doplatky za léky a očkovací látky dle číselníku
Péče cizincům dle číselníku 
Sádrové fixace – ekonomicky náročnější varianta
Nadstandard – PLAST
 
Obvaz cirkulární- prsty, ruka, předloktí 300 Kč
Obvaz cirkulární – celá horní končetina 500 Kč
Obvaz cirkulární -  noha, kotník, koleno, bérec 500 Kč
Chodící fixace (+bota) 900 Kč

Knihu přání a stížností lze vyžádat v ordinaci