Návštěvy od 22.3.2021

Aktualizováno: pondělí 24. květen 2021

 

Návštěvy v BH-Nemocnice Vimperk a.s. od 22.3.2021 

 

Domov seniorů + Domov pro osoby se zdravotním postižením + Sociální  lůžka
 po  předchozí telefonické domluvě se sociálním pracovníkem

tel: 736 670 621, 775 859 310, 388 400 145 

Návštěvy umožněny:

 Po- Pá    14:00 – 17:00 hod. v návštěvní místnosti

Navštěvující osoba u spodního vchodu zavolá telefonem na oddělení a vyčká příchodu personálu

                                              388 400 128 ... Domov seniorů

                                              388 400 116 ... Domov pro osoby se zdravotním postižením 

                                              388 400 115 ... Sociální  lůžka 


                                              Doba návštěvy: max 20 minut

 
 • Doloží negativní test POC nebo PCR test ne starší 48 hod. s negativním výsledkem 
 • nebo doklad o prodělání onemocnění COVID 19 v době 90 dnů před dnem návštěvy 
 • nebo certifikát MZČR o očkování proti COVID 19 a od aplikace v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní po aplikaci druhé dávky, jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní po aplikaci dávky

Výsledky RT-PSR testu nebo antigenního testu není nutné dokládat

 • u osob, které prodělali Covid – 19 od prvního pozitivního testu RT-PSR – max. 180 dní
  (o skutečnosti o prodělání se prokazují lékařskou zprávou nebo SMS zprávou o pozitivitě)
 • u osob, které byli očkovány 
  dvoudávkově a po 1.dávce uplynulo 22 - 90 dní, po 2. dávce uplynulo 14 dní až 9 měsíců
  jednodávkově – po 14 dnech a 9 měsíců


a zároveň očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID 19

nutno po celou dobu návštěvy používat osobní Respirátor FFP2

Testování návštěv neprovádíme, respirátory neposkytujeme!!!!!

 

 

Návštěvy na LDN
 po  předchozí telefonické domluvě se sociálním pracovníkem

tel: 388 400 113 a 388 400 111 

Návštěvy umožněny:

o víkendech (So-Ne)    13:00 – 16:00 hod.

Navštěvující osoba u spodního vchodu zavolá telefonem na oddělení 388 400 111 a vyčká příchodu personálu.

Návštěvy proníhají za stejných podmínek jako soc. služby, vyjma PCR - to může být 72 h.