Nemocnice Vimperk ...pomáháme uzdravovat.


Nemocnice Vimperk je registrované nestátní zdravotnické zařízení poskytující tzv. následnou péči, a to jak zdravotní, tak navazující sociální péči včetně rehabilitačních služeb a řady dalších ambulantních služeb pod jednou střechou.

 

Léčba dlouhodobě nemocných

Čtěte, pokud potřebujete nebo je ze zdravotních důvodů nutná zdravotní hospitalizace a zdravotní péče při dlouhodobých zdravotních problémech.

 

Poskytování sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení

Čtěte, pokud potřebujete Vy nebo Vaši blízcí zajistit dlouhodobý pobyt, protože indikovaný zdravotní stav je chronický a pojišťovny odmítají dále hradit léčbu, nebo hledáte dočasný pobyt, než se uvolní místo v zařízeních dlouhodobého pobytu (jako jsou např. domovy důchodců).

 

Domov Vimperk

Čtěte, pokud už je to příliš namáhavé nebo složité pro Vás i Vaše blízké a potřebujete nebo hledáte trvalý dlouhodobý pobyt pro osoby se zdravotním omezením nebo chronickým onemocněním v domovech s lékařskou a rehabilitační péčí.

 

Vítejte nejen na našich stránkách, ale zveme Vás tímto i na osobní prohlídku našeho zdravotnického zařízení, které disponuje odpovídajícím přístrojovým vybavením a především týmem zkušených pracovníků poskytující zdravotní, sociální a pečovatelskou péči a řadu doprovodných servisních služeb.