Návštěvy od 15.7.2021

Aktualizováno: čtvrtek 15. červenec 2021

 

Návštěvy v BH-Nemocnice Vimperk a.s. od 15.7.2021 

 

Domov seniorů + Domov pro osoby se zdravotním postižením + Sociální  lůžka
 po  předchozí telefonické domluvě se sociálním pracovníkem

tel: 736 670 621, 775 859 310, 388 400 145 

Návštěvy umožněny:

 Po- Pá    14:00 – 17:00 hod. v návštěvní místnosti nebo v areálu nemocnice

Navštěvující osoba u spodního vchodu zavolá telefonem na oddělení a vyčká příchodu personálu

                                              388 400 128 ... Domov seniorů

                                              388 400 116 ... Domov pro osoby se zdravotním postižením 

                                              388 400 115 ... Sociální  lůžka 


                                              Doba návštěvy: max 20 minut

 
  • Doloží negativní antigenní test ne starší 72 hod. s negativním výsledkem, negativní PCR test ne starší 7 dnů

  • nebo doklad o prodělání onemocnění COVID 19 v době 180 dnů před dnem návštěvy 

  • nebo certifikát MZČR o očkování proti COVID 19 a od aplikace v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní po aplikaci druhé dávky, jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní po aplikaci dávky


a zároveň očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID 19

nutno po celou dobu návštěvy používat osobní Respirátor FFP2

Testování návštěv neprovádíme, respirátory neposkytujeme!!!!!

 

 

Návštěvy na LDN
 

Návštěvy umožněny:

úterý, čtvrtek, sobota a neděle       14:00 – 16:00 hod.

Návštěva se nahlásí na sesterně, max. 2 osoby ke klientovi , max 20 minut, 
event. po domluvě může návštěva s klientem ven v rámci areálu nemocnice.

Návštěvy proníhají za stejných podmínek jako soc. služby..