Poskytování sociálních služeb v nemocnici ve Vimperku


 

Praktický lékař pro děti a dorost - změna provozní doby

 NÁVŠTĚVY od 11.9.2020

 

LDN                     ZÁKAZ NÁVŠTĚV do odvolání

Sociální služby  Po - Ne   14.00 – 16.30 hod.

 

PŘÍSTUP

LDN 1. p.                                - hlavním vchodem
DOZP 3.p.                              - hlavním vchodem
Sociál. lůžka 2.p.                    - hlavním vchodem
Domov seniorů 1.p.                - hlavním vchodem, velký výtah
                                                 zákaz procházení přes LDN

 

PRAVIDLA

 • zazvonit u vchodu a vyčkat příchodu personálu

 • vyplnit čestné prohlášení o bezinfekčnosti a kontakt

 • dodržovat rozestupy nejméně 2m

 • krytí úst a nosu – ústenka, šátek

 • dezinfekce rukou

 • maximálně 2 osoby

 • doba návštěvy max. 20 minut u lůžka
                          30 minut v návštěvní místnosti
                          1 hod venkovní prostory

 • dodržovat pokyny personálu

Osoby v karanténě a s projevy respiračního onemocnění mají zákaz návštěv.

 


 


Vzhledem ke stávající situaci zřizujeme telefonní kontakt

pro komunikaci našich klientů s rodinou a přáteli.

tel: 602 366 224 klienti Sociálních lůžek a Domova pro osoby se zdravotním postižením

tel:  776 300 009 Domov pro seniory
 

 Nově: Video kontakt  pro klienty sociální služby - více info v aktualitách

 

 


 

 

 
sociální služby jsou podporovány z rozpočtu Jihočeského kraje

Poslání sociálních služeb

Jedním z poslání BH-Nemocnice Vimperk a.s. je poskytovat sociální služby klientům, kteří potřebují při zajištění životních potřeb pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby z důvodu nemoci, zdravotního stavu (zdravotního, tělesného, smyslového, mentálního či kombinovaného postižení, věku (od 18 let výše) či jiné situace.

Posláním služeb je podporovat klienty v samostatnosti, v rozvíjení vlastních schopností, při sebeobsluze či při péči o domácnost. Podporujeme klienty ke schopnosti řešit svou vlastní situaci vlastními silami nebo s přispěním rodiny.

Smyslem služeb je zachovávat lidskou důstojnost, vycházet z individuálně určených potřeb klienta, působit na klienta aktivně, podporovat rozvoj jeho samostatnosti a motivovat klienta k činnostem, které nevedou k sociálnímu vyloučení a posilují ho v sociálním začleňování. Zajistit klientům důstojné prostředí a zacházení, zajištění biologických, psychických, sociálních i duchovních potřeb.

Smyslem činnosti BH-Nemocnice Vimperk a.s. je intenzivní, ucelená rehabilitace, a to jak zdravotní, tak i společenská a sociální, při které se klient učí, jak se vyrovnávat s novou životní situací a připravuje se na do běžného života a do kruhu své rodiny.